Privacy en cookies

Privacybeleid KBTR website en webshop

 

Over ons privacybeleid

KBTR website en webshop geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van KBTR website en webshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze klantenservice.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KBTR website en webshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen op basis van welke gronden en welke gerechtvaardigde belangen we je gegevens gebruiken:

 • Het afhandelen van je bestelling, betaling en de verzending.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief als je je hiervoor hebt aangemeld.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Toegang tot jouw gegevens door derden

We geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Als je bijvoorbeeld een bestelling plaatst, gebruiken we hiervoor een betaaldienst en een bezorgdienst. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ons. In het privacybeleid van de desbetreffende diensten kun je actuele informatie vinden over hun gebruik van cookies en de verzameling en bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben hier geen controle over. Hieronder volgt een opsomming van de door ons gebruikte diensten.

 

Webwinkelsoftware, hosting, online formulieren en e-maildiensten

Wij maken gebruik van de webwinkelsoftware, hosting, e-maildiensten en (contact)formulieren van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met JouwWeb gedeeld. Zij hebben toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Er wordt onder meer SSL-encryptie toegepast, herkenbaar aan het slotje in je browser. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Privacyverklaring: www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden

 

Betaaldienst Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Betaalgegevens die jij invult, worden door Mollie beveiligd opgeslagen om je betaling af te kunnen handelen.
Privacyverklaring: www.mollie.com/privacy

 

Verzendingen met PostNL en Sendcloud

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Hiervoor maken wij gebruik van PostNL en Sendcloud. Zij hebben je naam en adresgegevens nodig om te zorgen dat je bestelling bij jou terecht komt.
Privacyverklaring PostNL: www.postnl.nl/privacy-verklaring
Privacyverklaring Sendcloud: www.sendcloud.nl/privacy-policy/

 

Nieuwsbrief van Sendinblue

Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, versturen wij deze met Sendinblue. Zij hebben hiervoor jouw e-mailadres nodig. Sendinblue maakt gebruik van cookies om inzichtelijk te maken of nieuwsbrieven worden geopend en gelezen. Onderaan elke nieuwsbrief kun je je uitschrijven met de ‘afmelden’-link.
Privacy verklaring: www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KBTR website en webshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van wachtwoorden, SSL-encryptie en up-to-date software. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen waarvoor het strikt noodzakelijk is en in direct verband met de eerder genoemde doelen van de gegevensverwerking.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens over jou niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Zo bewaren we contacten met de klantenservice maximaal 1 jaar na afhandeling, om onze service te verbeteren. Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief worden gegevens bewaard totdat je je voor de nieuwsbrief afmeldt. Inactieve accounts worden verwijderd na 3 jaar. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Van de belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.

 

Jouw rechten

Je hebt op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te laten passen, te laten verwijderen (voor zover wettelijk toegestaan) of het gebruik ervan te laten beperken. Wil je jouw gegevens door ons laten overdragen aan een andere partij? Ook dat kan. Stuur je verzoek per post of e-mail aan onze contactpersoon voor privacyzaken, te bereiken via de klantenservice. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen en ter bescherming van jouw privacy afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief, klik daarvoor onderaan de nieuwsbrief op de ‘afmelden’-link of mail ons je verzoek. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via de klantenservice.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Bedrijfsgegevens

www.kbtr.nl
Bokkum t.a.v. KBTR
Bosplein 9
2224 GB Katwijk
webshop(at)kbtr.nl
KVK-nummer: 71529160

 

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Met een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Er wordt bijvoorbeeld onthouden wat er in je winkelwagentje zit.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Onze webwinkelsoftware van JouwWeb gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. JouwWeb heeft dit zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd en het voor Google niet is toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere diensten.
Privacy verklaring: policies.google.com/

 

Google reCaptcha

Voor het invullen van online formulieren (voor contact met de klantenservice en het aan- of afmelden voor de nieuwsbrief) wordt op de betreffende pagina's gebruik gemaakt van beveiliging met Google reCaptcha V2. Bij reCaptcha V2 krijg je een taak die voor robots moeilijk uitvoerbaar is voordat je het bericht of formulier kan verzenden. Er kan gevraagd worden een code na te typen of een afbeelding te classificeren. Zo dragen we bij aan het voorkomen van fraude en spam. Google reCaptcha V2 maakt gebruik van cookies.
Privacy verklaring: policies.google.com/

 

Cookies van embedded content

We maken gebruik van een Instagram Feed om recente Instagram berichten op de website te kunnen laten zien. Instagram maakt gebruik van cookies.
Cookiebeleid Instagram: help.instagram.com/1896641480634370

Daarnaast maken we soms gebruik van andere content die op andere sites wordt gehost en op onze site wordt ontsloten, zoals YouTube, Vimeo of Facebook. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

 

Cookies van Sendinblue

Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, versturen wij deze met Sendinblue. Sendinblue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven worden geopend en gelezen.
Cookieverklaring: www.sendinblue.com/legal/cookies/

 

Informatie over het uitschakelen en verwijderen van cookies


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies van je browser en/of je app. Vaak zijn deze opties te vinden onder ‘Instellingen’ of ‘Voorkeuren’. Ook cookies van derden kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.

Wil je je afmelden voor gegevensverzameling door Google Analytics, gebruik dan deze Add-on voor je browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?


Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan


Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker